Poštovani prijatelji,

situacija je više nego urgentna sve se brzo odvija i sada je životinjama u Srbiji potrebna vaša pomoć kako bi smo sprečili izmenu Zakona o dobrobiti životinja.
Zakon o dobrobiti životinja je NO kill zakon koji zabranjuje ubijanje zdravih jedinki i nalaže brigu o njima.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede sa Upravom za veterinu je pokrenula izmenu i dopunu Zakona o dobrobiti životinja i prema predloženim izmenama i dopunama njihova namera je da legalizuju masovna ubistva pasa kao i naučno istraživačke zahvate koje će primenjivati na životinjama.
Možete li da pretpostavite kada budu životinje predali laboratorijama u kakvim će agonijama te životinje biti zlostavljane i mučene do kraja njihovog života!
Mi to moramo sprečiti i zaustaviti zlo kao i genocid nad nedužnim živim bićima!
Ovim putem Vas pozivam sve da uzmete učešće jer životinje nemaju nikog osim nas!

Dear friends,

the situation is more than urgent, everything is happening quickly and now the animals in Serbia need your help in order to prevent the amendment of the Law on Animal Welfare.
The Animal Welfare Act is a NO kill law that prohibits the killing of healthy animals and mandates their care.
The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management with the Veterinary Administration initiated the amendment of the Law on Animal Welfare, and according to the proposed amendments, their name is to legalize the mass killing of dogs as well as scientific research procedures that will be applied to animals.
Can you guess when the animals are handed over to the laboratories, in what agonies those animals will be abused and tortured for the rest of their lives!
We must prevent it and stop the evil as well as the genocide of innocent living beings!
I hereby invite you all to take part because animals have no one but us!